Nyttja ROT-avdraget när du väljer att isolera din fastighet

Från och med den 8 december 2008 har du på nytt möjlighet att göra ett rejält skatteavdrag för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad, det så kallade ROT-avdraget. Ta tillfället i akt och tilläggsisolera med miljövänlig cellulosaisolering från Ekofiber och få halva arbetskostnaden betald via skattesedeln.

Här följer en sammanfattning av reglerna för ROT-avdrag:

  • Avdragsrätten är personlig och får göras av den/de som äger ett småhus eller en bostadsrätt.

  • ROT-avdraget gäller för arbetskostnaden och du kan inte göra avdrag för materialkostnader.

  •  Du får göra avdrag arbetskostnaden upp till 30% – max 100.000 kr per år. (Till denna summa skall även avdrag för hushållsnära tjänster inräknas).

Kontakta oss så berättar vi mer.

Finns fler än en ägare får denne också göra ROT-avdrag till samma maxbelopp, dvs.att en ägare kan göra avdrag på max 50.000 kr och två ägare sammanlagt 100.000 kr.
  • Den som utför arbetet ska ovillkorligen ha F-skattesedel.
  • Skattereduktionen dras av i samband med betalning av faktura

Läs mer på Skatteverket