Vi utför isolering i privata och kommersiella fastigheter i hela Västernorrland och Västerbotten.

Knauf Insulation Supafil Frame

Lösullsisolering är ett kostnadseffektivt sätt att isolera, oberoende om det är frågan om nybyggnation eller tilläggsisolering av befintlig byggnad. Med lösull finns inget behov av förvaring av isoleringen på arbetsplatsen, det blir inget spill eller svinn vid installationen. Lösullsentreprenören har med sig materialet i sin bil, han blåser in exakt rätt mängd i utrymmet och tar med sig det materialet som blir över.
Läs mer på www.knaufinsulation.se

Ekofiber

Återvunnet tidningspapper med brandhämmande medel. Isoleringen lämpar sig lika bra i nybyggnationer som för tilläggsisolering i vindbjälkslag, snedtak, väggar och golv.
Läs mer på www.ekofiber.se och se vår film som visar hur arbetet går till.


 Ett utbud av alla våra tjänster:

- Takfots-ventilation
- Förhöjningssargar
- Byggande av sargar och takluckor
- Ventilinsättning eller förstoringar
- Mögelsanering

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem med oberoende tredjepartskontroll som tagits fram av leverantörer och installatörer knutna till Lösullsentreprenörerna.